Jumat, 24 Desember 2010

Jumat, 24 Desember 2010

DERMAWAN
Suatu hari ada seorang lelaki yang tidur dalam masjid dan ia membawa
kantong penyimpanan uangnya. ketika terjaga, ia tidak mendapati kantong
uangnya, lalu ia melihat Ja’far ash-Shidiq sedang melakukan shalat. Maka
Lelaki itu pun memegang kerah bajunya. Dengan keheranan, Ja’far bertanya,
“Apa yang terjadi padamu?” “Kantong uangku telah dicuri, sementara di sini
hanya ada kamu”, jawab lelaki itu. “Berapa uang yang ada di dalamnya”,
tanya Ja’far. “Seribu dinar”, jawab si lelaki. Kemudian Ja’far pulang ke
rumahnya, dan sebentar kemudian ia datang lagi dengan membawa uang
seribu dinar, lalu diberikanya pada lelaki itu. Setelah itu, lelaki tersebut pergi
menyusul kawan-kawannya. Tiba-tiba kawan-kawannya berkata, “Kantong
uangmu ada pada kami, tadi kami telah mengambilnya bermaksud bercanda
padamu.” Setelah mendengar penjelasan mereka, lelaki itu kembali dengan
uang seribu dinar tadi, lalu bertanya tentang orang yang tadi memberinya
uang. Orang-orang menjawab bahwa orang yang dimaksud adalah Ja’far,
sepupu Rasulullah saw.. Kemudian si lelaki mendatangi Ja’far dan
memberikan uang tadi padanya, tetapi Ja’far menolaknya dan berkata, “Kami
adalah orang-orang yang apabila telah mengeluarkan sebagian harta milik
kami, maka pantang harta itu kembali pada kami.” Semoga Allah meridhai
mereka.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar