Jumat, 24 Desember 2010

Jumat, 24 Desember 2010

KEUTAMAAN BULAN RAJAB
Diceritakan bahwa Imam Muqatil pernah berkata, “Di balik gunung
Qof terdapat sebuah dataran putih berkilap seperti perak yang luasnya tujuh
kali luas dunia. Dataran tersebut di penuhi Malaikat, sehingga dikarenakan
sangat banyaknya malaikat, seandainya sebuah jarum jatuh di dataran itu,
maka akan menimpa Malaikat tersebut. Masing-masing malaikat memegang
sebuah bendera yang bertuliskan, Laa ilaaha illallaah Muhamadur
Rasuulullah. Setiap malam pada bulan Rajab mereka berkumpul di gunung
tersebut, mereka beribadah dan memohonkan keselamatan untuk ummat
Muhammad, mereka berdo’a, “Wahai Tuhan! Kasihanilah ummat
Muhammad, jangan Engkau siksa mereka!” Mereka terus-menerus memohon
dan menangis. Allah pun berfirman pada mereka, “Apa yang kalian
inginkan?” “Kami mohon, ampunilah ummat Muhammad?” jawab mereka,
Allah pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, “Aku telah
mengampuni mereka.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar